Skovshoved Badebrolaug

Øresunds smukkeste badebro

Kære medlemmer af Badebrolauget. Generelt Takket være stor entusiasme, når det gælder indbetaling af kontingent, er det nye badehus til DKK 110.000 nu betalt. Tak til alle trofaste medlemmer af Badebrolauget for jeres bidrag. Ydermere har vi i samarbejde med havnefoged Jesper Tjott bestilt nye skridsikre måtter til badebroen. Der lægges en bred gangbane ud […]

Læs mere

Kære trofaste brugere af badebroen. Økonomi Tak til alle brugere for indbetaling af kontingent – enkeltpersoner 100 kr., familier 200 kr. og mindre grupper 500 kr., som indbetales på MobilePay 60665. Aldrig har støtten været så stor, skønsmæssigt har mindst 800 brugere indtil nu indbetalt det årlige kontingent til broen. Kontingentet betaler det nye badehus […]

Læs mere

Badebroen melder alt klart til sommeren og takker for alle indbetalingerne. Det har betydet, at der inden længe leveres badehus nr. 3, som er magen til de 2 andre. Badehusene, som jo ligner hinanden til forveksling, er med tiden blevet anlæggets signatur. Badehus nr. 1 – det ældste badehus – er designet og bygget af […]

Læs mere