Kære medlemmer af Badebrolauget

Skovshoved Sogns Badebro er en integreret del af både havn og lokalsamfund. Broen er den hyggeligste i miles omkreds, og grundet havdybden og de fremherskende vind- og strømforhold er det bedst at bade syd for havnen, da der er færre bølger og mindre vind.

Status på 2021
2021 har været et forrygende år for Skovshoved Sogns Badebro. 324 enkeltpersoner, 340 familier og 9 grupper har betalt kontingent. Det svarer skønsmæssigt til 1.300 medlemmer, i.e. en familie regnes som 3 medlemmer og en gruppe som 5.

Økonomien er god, vi har ingen gæld, men lidt på kistebunden. Vi har engageret Max Hansen Rengøring til at holde rent i badehusene hver 2. fredag, og værftet udskifter i øjeblikket tæppet på broen.

Ønsker for 2022
Vi har to store ønsker, nemlig en ferskvandsbruser på broen og lys under broen til benefice for de, som bader, når mørket har sænket sig. Det kræver ny rør- og kabelføring, dvs. det er en bekostelig affære.

Derfor arbejder vi med hjælp fra Havneforum på at blive godkendt som en idrætsforening – hvor folk mødes, hilser, bader, snakker og udveksler tanker og idéer. Derefter kan vi ansøge Gentofte Kommunes Klubrumspulje om tilskud til etablering af f.eks. bruser og lys.

Godkendelse som idrætsforening
Ansøgningen til kommunen om godkendelse som idrætsforening skal vedlægges vedtægter, revideret regnskab og en medlemsliste; alt i alt dokumentation for, at vi er en levende forening. Foreningens vedtægter kan tilgås her.

Medlemslisten, som er ekstraheret fra konto- og MobilePay-oversigterne, indeholder kun navne på indbetalere. Vi har rådført os med kommunens juridiske ekspertise på GDPR-området, som under henvisning til Databeskyttelsesforordningens artikel 6 paragraf C og F mener, at vi ikke behøver indhente samtykke hos hver enkelt – hvilket i øvrigt er komplet umuligt og uoverskueligt al den stund, vi kun kender indbetalerens navn, men hverken adresse eller telefon. Hvis nogen alligevel ikke ønsker deres navn frem i badebro-sammenhæng, så lad mig det vide hurtigst muligt – og gerne inden årsskiftet.

Vi ønsker alle brugere af badebroen en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger