Skovshoved Badebrolaug

Øresunds smukkeste badebro

Kære medlemmer af Badebrolauget Den årlige generalforsamling blev afholdt den 21. april 2024 ved badehusene i dejligt om end køligt vejr. Der var i år et flot fremmøde til generalforsamlingen, da hele 40 medlemmer var mødt frem. Referatet af generalforsamlingen kan læses herunder. Valg af ordstyrer Bent Jespersen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget Skovshoved Badebrolaug afholder generalforsamling søndag den 21. april 2024 kl. 12.00 ved badehusene. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Forslag modtages via e-mail på badebro@pbagger.dk eller via hjemmesidens “kontakt os”. Valg af ordstyrer Oldermandens mundtlige beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan […]

Læs mere

Kære brugere af badebroen Det reviderede regnskab for 2023 foreligger nu, og takket være de frivillige kontingenter har Badebrolauget stadig en sund økonomi. Det reviderede regnskab for 2023 viser et mindre underskud på kr. 4.283,35 og en formue på kr. 40.904,31. Regnskabet ser ud som følger: Regnskabet kan også læses her. Generalforsamlingen  afholdes søndag den 21. […]

Læs mere

Kære brugere af badebroen Badebroen overlevede uden påviselige skader både episoderne med ekstremt højvande og stormen fra øst, som sydligere i Sundet og på Fyn og Sønderjylland gav store skader på de østvendte kyster. Nu har vinterbaderne badehusene og broen for sig selv. Lyset under broen tænder og slukker sammen med belysningen på havnen i […]

Læs mere

Kære brugere af Badebroen. I samarbejde med Havnen har vi med kort varsel etableret en ferskvandsbruser på bagsiden af det nordligste badehus, således at broens brugere kan skylle potentielt forurenet havvand af kroppen. Det er almindelig kendt, at arbejdet med Lynetten mistænkes for at forurene badevandet ved Skovshoved. Forureningen, som endnu ikke er påvist med […]

Læs mere