Kære trofaste brugere af badebroen.

Økonomi
Tak til alle brugere for indbetaling af kontingent – enkeltpersoner 100 kr., familier 200 kr. og mindre grupper 500 kr., som indbetales på MobilePay 60665. Aldrig har støtten været så stor, skønsmæssigt har mindst 800 brugere indtil nu indbetalt det årlige kontingent til broen. Kontingentet betaler det nye badehus og den almindelige vedligeholdelse af hele anlægget dvs. broen, pontonen og badehusene. Hele anlægget er naturligvis til fri afbenyttelse, men kun de, som betaler kontingent, kan bade med rank ryg og god samvittighed.

Badehuse og logo
Badehusene er badebroens signatur, Øresunds smukkeste og hyggeligste badebro. Nu er det tredje badehus på plads. Badehusene er placeret ved siden af hinanden, således at de på afstand udgør lige netop en hyggelig og smuk enhed. Designet skylder vi Jacob Langebæk fra Snitteriet i Skovshoved, som i 2006 byggede det første badehus i nord. De nyere badehuse er bygget i 2019 og 2021 af Skovshoved Yachtværft i Jacobs stil. Badebroens logo, som vises på plakaten i badehusene, er designet og skænket af Cay Brøndum.

Rengøring
Mange har efterlyst fast rengøring i badehusene. Det er nu – takket være badebroens gode økonomi – etableret. Hver fredag rengøres badehusene af Max Hansen Rengøring.

Pontonen
Mange nåede også at efterlyse pontonen, som grundet Corona kom på plads noget senere end normalt. Pontonen søsættes i havnen af Skovshoved Yachtværft og forlægges og forankres på sin plads af havnens folk.

Samarbejde med havnen
Samarbejdet med havnen – Gentofte Kommune – er forbilledligt konstruktivt. Havnen har ansvaret for sikkerheden på badebroen. Det er havnens folk, som udskiftede trinene på trapperne, som pga. alger hyppigt var glatte og derfor risikable at færdes på. Det er også havnens folk, som qua nogle simple initiativer forebygger skader på broen ved fyrværkeri Nytårsaften. Og for nylig har havnen til benefice for brugerne af badebroen opsat bænke og bord mellem de 2 badehuse i syd.

Med håbet om en fortsat god sommer uden Corona!

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger