Kategori: Forside

Kære brugere af Badebroen. I samarbejde med Havnen har vi med kort varsel etableret en ferskvandsbruser på bagsiden af det nordligste badehus, således at broens brugere kan skylle potentielt forurenet havvand af kroppen. Det er almindelig kendt, at arbejdet med Lynetten mistænkes for at forurene badevandet ved Skovshoved. Forureningen, som endnu ikke er påvist med […]

Læs mere

Badehusene er nu sat i stand, de er rettet op, defekte brædder er udskiftet, og alt er malet. Pengene (kr. 36.125) er godt givet ud. Husene kræver stadig vedligeholdelse; de bruges flittigt og de slides også dagligt af vejr og vind. I budgettet har badehusene altid 1. prioritet. Vi har rengøring i badehusene 2 gange […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget Hermed følger referatet af den årlige generalforsamling afholdt søndag den 23. april 2023 ved badehusene. Skovshoved Badebrolaug CVR 3871 1393 7 medlemmer var mødt frem i regnen. Fra bestyrelsen deltog kasserer Peter Bagger. Oldermand Shirley Damgård var forhindret, i hendes sted mødte Frede Damgård. 1. Valg af ordstyrer Bent Jespersen blev […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget Skovshoved Badebrolaug afholder generalforsamling søndag den 23. april 2023 kl. 11.00 ved badehusene. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Dagsordenen omfatter: Valg af ordstyrer Oldermandens mundtlige beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan ses her Budget og forslag til kontingent. Vi foreslår, […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget Godt nytår til alle brugere af badebroen og stor tak til alle som i det forgangne år har bidraget til badebroens økonomi. Herunder kan I læse en gennemgang af badebroens regnskab for 2022, og I kan se selve regnskabet her. Indtægter: I 2022 havde badebroen indtægter på i alt kr. 98.750,75 […]

Læs mere