Det nye badehus var ikke mere end et par uger gammelt, før det blev skændet af grafitti. Vi har bedt værftet om at fjerne disse idiotiske manifestationer. Derudover har vi spurgt havnefogeden, om havnens videoovervågning har registreret noget af interesse.

Vi håber, I nyder sommeren, badebroen og de tre badehuse.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger