VEDTÆGTER FOR SKOVSHOVED SOGNS BADEBROLAUG

www.skovshovedbadebro.dk

badebro@pbagger.dk

 

HISTORIEN

Skovshoved Sogns Badebrolaug blev stiftet af en stor kreds af borgere ved et møde på Skovshoved Hotel den 24. april 1995. I samarbejde med Gentofte Kommune etablerede Badebrolauget en badebro på den gamle surferstrand syd for Skovshoved Havn, og allerede den 1. august 1995 kunne badebroen tages i brug være til gavn og glæde for alle.

Skovshoved Sogns Badebrolaug ledes af en ulønnet og frivillig bestyrelse.

Badebrolauget har ansvaret for vedligeholdelse af badebroen, og vedligeholdelse koster penge. Medlemskab af badebrolauget er ikke en betingelse for at benytte badebroen. Alligevel anser vi det for en selvfølgelighed for brugere at være medlem af lauget og dermed yde sit lille bidrag til vedligeholdelsen. Derfor – Betal dit kontingent i dag, og bad med rank ryg og god samvittighed i morgen.

 

FORMÅL

Badebrolauget har ansvaret for den almindelige vedligeholdelse af badebroen, pontonen og badehusene og udfører forbedringer så langt økonomien rækker. Gentofte Kommune har det daglige ansvar for at broen er i forsvarlig stand og er desuden behjælpelig med nedtagning og opsætning af broen, fx under og efter isvintre.

 

MEDLEMMER

Medlemskab er ikke en betingelse for at benytte badebroen. Alligevel anser vi det for en selvfølgelighed, at brugere af badebroen er medlem af lauget og dermed yder sit lille bidrag til laugets aktiviteter. Derfor – Betal dit kontingent i dag, og bad med rank ryg og god samvittighed i morgen.

 

Medlemskab er åbent for alle uanset svømmefærdigheder, badedragt, udseende, køn, alder, adresse, rangklasse, nationalitet, religion og hudfarve m.m. Man er medlem i og med indbetaling. Se på siden “Bliv medlem!” Der er tre typer af medlemskab med hvert sit kontingent

 

Medlemskab                                                                Årligt kontingent

  1. Enkeltperson                                                        100 kr.
  2. Husstand/familie                                                 200 kr.
  3. Institution, klub eller lignende                          500 kr.

 

BESTYRELSE

Skovshoved Sogns Badebrolaug ledes af en selvsupplerende, ulønnet og frivillig bestyrelse, som kommunikerer med medlemmerne via et fyldigt nyhedsbrev, som udsendes i løbet af foråret.

 

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes i vandet på laugets stiftelsesdag den 24. april, hvis vandets temperatur er mindst 15° C. Dog kan mindst 25 medlemmer begære generalforsamlingen flyttet til en anden lokalitet eller et andet tidspunkt.

 

REGNSKAB og BUDGET

Skovshoved Sogns Badebrolaugs regnskab og budget udarbejdes i januar af kassemesteren og offentliggøres på laugets hjemmeside www.skovshovedbadebro.dk. Regnskabet revideres af laugets revisor.

 

Skovshoved Badebro 7. maj 2019

www.skovshovedbadebro.dk

badebro@pbagger.dk

 

 

BESTYRELSEN

 

Oldermand Shirley Damgaard

Damgårdsvej 39

2930 Klampenborg

39 64 52 64

shirley-kis.pedersen@sas.dk

Kassemester Peter Bagger

Tranegårdsvej 90

2900 Hellerup

40 41 05 19

badebro@pbagger.dk

Sekretær Lene Tilling

Sophus Bauditz Vej 3

2920 Charlottenlund

39 64 17 10

lene@tilling.dk

Frisvømmer Niels Bagger

Skovshoved Strandvej 252

2920 Charlottenlund

2730 9366

nbagger@msn.com

Frisvømmer Frede Damgaard

Damgårdsvej 39

2930 Klampenborg

39 64 52 64

fdamgaard@youmail.dk

 

Badebroen 15. maj 2019

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *