Kære medlemmer af Badebrolauget.

Generelt
Takket være stor entusiasme, når det gælder indbetaling af kontingent, er det nye badehus til DKK 110.000 nu betalt. Tak til alle trofaste medlemmer af Badebrolauget for jeres bidrag.

Ydermere har vi i samarbejde med havnefoged Jesper Tjott bestilt nye skridsikre måtter til badebroen. Der lægges en bred gangbane ud ad broen, mens tværbroen dækkes fuldstændig med skridsikker måtte.

Havneforum Skovshoved
Forleden deltog vi i Havneforum Skovshoved, som er et forum for havnens brugere, hvor vi kan redegøre for ønsker og behov til udviklingsplanerne for Gentoftes havne. Havnens bestyrelse efterlyser ideer til forbedring af havnemiljøet i forhold til at fremme livet i havnen. Udviklingsplanen kan læses her: Udviklingsplan 2030 Gentofte Havne.

Alle er velkomne til at bidrage med idéer, ingen idé er for dårlig – jo flere ideer des bedre. Så har du en idé, er du velkommen til at skrive en mail til Badebrolauget, så skal vi med fornøjelse bringe ideen videre.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger