Skovshoved Badebrolaug

Øresunds smukkeste badebro

Kære brugere af Badebroen Vi er blevet gjort opmærksom på et stort sikkerhedsproblem: Det er meget vanskeligt – for ikke at sige umuligt – at bjærge en tilskadekommet person fra vandet og op på broen. Vi er gået i gang med at konstruere en løsning, som naturligvis vil blive installeret hurtigst muligt. De bedste hilsner […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget Skovshoved Badebrolaug afholder generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18.30 ved badehusene. Dagsorden er, i henhold til vedtægterne, som følger: Valg af ordstyrer Oldermandens mundtlige beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan ses her Budget og forslag til kontingent. Vi foreslår, at kontingentet er uændret. Dvs. 100 kr. for enkeltperson, […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget. Generelt Takket være stor entusiasme, når det gælder indbetaling af kontingent, er det nye badehus til DKK 110.000 nu betalt. Tak til alle trofaste medlemmer af Badebrolauget for jeres bidrag. Ydermere har vi i samarbejde med havnefoged Jesper Tjott bestilt nye skridsikre måtter til badebroen. Der lægges en bred gangbane ud […]

Læs mere