Badebroen melder alt klart til sommeren og takker for alle indbetalingerne. Det har betydet, at der inden længe leveres badehus nr. 3, som er magen til de 2 andre.

Badehusene, som jo ligner hinanden til forveksling, er med tiden blevet anlæggets signatur. Badehus nr. 1 – det ældste badehus – er designet og bygget af Jacob Langebæk fra Snitteriet i Skovshoved i 2006 og for nylig renoveret af Skovshoved Yachtværft. Badehus nr. 2 blev bygget i 2019 af Skovshoved Yachtværft, som også bygger badehus nr. 3, prisen er kr. 95.000.

Badehusene er ligesom badebroen til fri afbenyttelse. Men i badehusene hænger nu en stor plakat, som ikke er til at overse, og som henvender sig til alle brugere af badebroen. Øverst vises Badebroens logo, som er designet og skænket af Cay Brøndum – den smukkeste badebro. Nedenunder oplyses om kontingentets størrelse, som let og bekvemt kan indbetales på MobilePay 60665, og nederst fortælles kort om, hvorfor det er vigtigt at betale det beskedne kontingent. Kontingentet dækker nemlig alle udgifterne til badehus nr. 3 og til vedligeholdelse af hele anlægget, dvs. badebroen, pontonen og badehusene.

Med håbet om en god sommer uden Corona!

De bedste hilsner
Skovshoved Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger