Kære medlemmer af Badebrolauget
Skovshoved Badebrolaug afholder generalforsamling søndag den 21. april 2024 kl. 12.00 ved badehusene. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Forslag modtages via e-mail på badebro@pbagger.dk eller via hjemmesidens “kontakt os”.
  1. Valg af ordstyrer
  2. Oldermandens mundtlige beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan ses her
  4. Valg af mindst 2 medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Evt.
Vi glæder os til at se jer til generalforsamling ved badehusene.
De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger