Kære brugere af badebroen

Det reviderede regnskab for 2023 foreligger nu, og takket være de frivillige kontingenter har Badebrolauget stadig en sund økonomi. Det reviderede regnskab for 2023 viser et mindre underskud på kr. 4.283,35 og en formue på kr. 40.904,31.

Regnskabet ser ud som følger:

Regnskabet kan også læses her.

Generalforsamlingen  afholdes søndag den 21. april kl. 12 på badebroen. Indkaldelsen udsendes 3 uger forinden

De bedste hilsner

Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger