Kære brugere af Badebroen.

I samarbejde med Havnen har vi med kort varsel etableret en ferskvandsbruser på bagsiden af det nordligste badehus, således at broens brugere kan skylle potentielt forurenet havvand af kroppen.

Det er almindelig kendt, at arbejdet med Lynetten mistænkes for at forurene badevandet ved Skovshoved. Forureningen, som endnu ikke er påvist med sikkerhed, udredes i øjeblikket af Gentofte Kommune, som også afholder udgiften til bruseren.

De bedste hilsner

Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger

Kontingent på MobilePay 60665