Badehusene er nu sat i stand, de er rettet op, defekte brædder er udskiftet, og alt er malet. Pengene (kr. 36.125) er godt givet ud. Husene kræver stadig vedligeholdelse; de bruges flittigt og de slides også dagligt af vejr og vind. I budgettet har badehusene altid 1. prioritet.

Vi har rengøring i badehusene 2 gange om måneden, og det er naturligvis et absolut minimum. Derfor er det glædeligt, at mange brugere også hjælper til. Kun med assistance fra brugerne fremstår husene indbydende og behagelige at komme i. Jeg har kendskab til 2 brugere, som af samme årsag begge har en kost, et fejespån og en spand i bilen.

I skrivende stund har vi ca. kr. 35.000 på kontoen. Vi udskyder pontonen til næste år. I stedet har vi budgetteret med kr. 17.000 til den længe efterlyste solbænk ved siden af det nordligste badehus. Rengøringen lægger beslag på små 11.000 kr., så der er ikke meget tilbage til en ny ponton.

Vi skal sikre badebroens drift. Derfor skal vi igen opfordre brugerne til at indbetale det frivillige årlige kontingent. Ydermere ved enhver, at kun brugere, som tager medansvar og medejerskab og betaler kontingent, bader med rank ryg og god samvittighed.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger