Kære medlemmer af Badebrolauget

Den 8/9 havarerede pontonen. Den kraftige østenvind med vindstød af stormstyrke skabte store bølger, som vendte op og ned på pontonen. Alt flamingo blæste af, og den sank (foto), Vraget bjærges snarest belejligt, så får vi syn for sagn. Men et er sikkert, det er slut med pontonen for i år.

Mange har betalt det frivillige kontingent, saldoen har passeret kr. 80.000. Mange tak til jer, der således er med til at sikre broens vedligeholdelse og muliggøre forbedringer.

Det går fremad med Lys på broen. Der kommer et diodelys under broen, som tænder sammen med havnens belysning. Lyset under badebroen vil altså altid være tændt, når det er mørkt.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger