Skovshoved  Sogns  Badebrolaug

 

 Nyhedsbrev 2015

 

Allerførst vil vi i Badebrolauget starte med at gøre opmærksom på vores flotte nye opdaterede hjemmeside.  Tag et kig !

 

Selvom vores lille bro og badeskuret midlertidigt er forvist til en knap så god placering, mens havnefornyelsen stadig er i gang, er det da heldigvis muligt at tage en dukkert morgen, middag og aften og fremtiden tegner lys og lovende for vores badebro og os badende.

 

Først og fremmest bliver den nye placering endnu bedre end tidligere, nemlig længere væk fra støjen fra strandvejen og så får vi en helt ny bro.  Hvordan broens endelige udseende bliver med hensyn til trapper areal/plateauer omkring broen er ikke helt på plads, men badebrolauget bliver løbende inddraget i beslutningsprocessen af Gentofte Kommune.

 

Dernæst har vi fået lovning på et ekstra badeskur, som selvfølgelig skal matche vores nuværen-de i stil og kvalitet.  Vores badeskur, der desværre er blevet slemt tilredt med graffiti, vil selvføl-gelig blive istandsat og malet, men vi har valgt at udsætte istandsættelsen indtil den nye bade-bro er på plads, da vi tror og håber risikoen for hærværk vil være mindre.

 

Vi har fortsat en god dialog med kommunen og ikke mindst med havnens folk, som er vigtige medspillere i driften og vedligeholdelsen af badebroen.

 

På grund af broens midlertidige placering er miljøet og stemningen ikke optimal, men vi i bade-brolauget er mere end nogensinde overbeviste om, at jeres indbetaling og medlemsskab er meget vigtig for at dokumentere vores badebros berettigelse og popularitet og vi takker for ris (lidt) og ros samt ikke mindst for ekstra indbetalte beløb.

 

Lige så vigtigt er det, at vi har tålmodighed et stykke tid endnu, da vi tidligst kan forvente den nye badebros endelige placering vil blive til oktober/november, tæt på det tidspunkt havnefor-nyelsen efter planen ventes afsluttet.

 

Badebrolauget står også fremover for driften af Skovshoved Sogns Badebro og kommunen støtter op økonomisk i de tilfælde, hvor større investeringer bliver nødvendige.  Medlemsskab/

kontingent vil fortsat være aktuelt og fortsætter uændret.

 

Enkeltperson: 50 kr. // Familie: 100 kr. // Firma/Institution: 250 kr. 

Pengegaver: MANGE TAK

 

Betal dit kontingent i dag – og bad med rank ryg i morgen

 

Mail adr. pb@pbagger.dk  –  Reg.nr. 1551 konto nr. 3299147  –  Giro nr. 3299147

 

Har du fået e-mail adr. eller fået ny så oplys venligst dette ved betaling.  Nyhedsbrevet sendes som sædvanlig pr. post til de medlemmer, der ikke har oplyst e-mail adr. og til de få, der har be-talt med girokort vedlægges der et og ekstra girokort kan som tidligere afhentes på Havnekon-toret – husk venligst tydeligt navn og adr. ved indbetaling, da vi ellers ikke har mulighed for at registrere indbetalingen og tilsende nyhedsbrevet.

 

Årlig statistik fra sekretæren.  Efter registrering af indbetalinger: 497 tilmeldte heraf 29 nye, efter sletning (i år kun returnerede kuverter da vi håber en del manglende indbetalinger skyldes de ændrede forhold) er der i alt 474 tilmeldte, nyhedsbrevet udsendes i år pr. e-mail til 169.

 

Skovshoved Sogns Badebro

 

Oldermand:  Shirley Kis Damgaard – 41716013

Bademester:  Jacob Langebæk

Frisvømmer:  Frede Damgaard

Kasserer:  Peter Bagger

Sekretær:  Lene Tilling

Webmaster:  Simon Melbye

 

www.skovshovedbadebro.dk