Forfatter: skovshovedbadebro

Skovshoved Sogns Badebrolaug www.skovshovedbadebro.dk Kære trofaste medlemmer, 2020 vil gå over i historien som Covid-19 året. Pandemien sætter snævre grænser for den personlige udfoldelse – holde afstand, ikke røre, hoste i ærmet osv. – og det vil givetvis sætte sit præg på adfærden på badebroen i den kommende tid. Af samme grund har vi aflyst […]

Læs mere

Kære medlemmer af Skovshoved Sogns Badebrolaug. Badebroen er desværre lukket, fordi trinene på trapperne er ædt op af pæleorm, dvs. det er farligt at gå i vandet fra badebroen. Nye trin er heldigvis allerede bestilt, men altså endnu ikke leveret. De monteres snarest belejligt af en dykker, og broen forventes at åbne igen om ca. […]

Læs mere

På foranledning af flere henvendelser fra vores trofaste brugere af badebroen, har vi valgt at opdatere vores ordensreglement. Ordensreglementet vil ligeledes være opsat i badehusene tilknyttet badebroen.   Reglement for Skovshoved Badebro –          Al badning foregår på eget ansvar –          Solbadning på broen er ikke tilladt –          Vis hensyn –          Pas på de små og de ældre –          Ryd op […]

Læs mere

Skovshoved Sogns Badebro – den rigtige badebro på havnens sydlige mole 🙂 – er solidt forankret i lokalsamfundet. Den bakkes op af brugerne, hvoraf mange føler medansvar og medejerskab og støtter driften med et beskedent frivilligt kontingent, og af Gentofte Kommune og af havnens folk, som hjælper os rigtig meget. Broen er til fri afbenyttelse, […]

Læs mere