Skovshoved Badebrolaug

Øresunds smukkeste badebro

Kære medlemmer af Badebrolauget Skovshoved Badebrolaug afholder generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18.30 ved badehusene. Dagsorden er, i henhold til vedtægterne, som følger: Valg af ordstyrer Oldermandens mundtlige beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan ses her Budget og forslag til kontingent. Vi foreslår, at kontingentet er uændret. Dvs. 100 kr. for enkeltperson, […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget. Generelt Takket være stor entusiasme, når det gælder indbetaling af kontingent, er det nye badehus til DKK 110.000 nu betalt. Tak til alle trofaste medlemmer af Badebrolauget for jeres bidrag. Ydermere har vi i samarbejde med havnefoged Jesper Tjott bestilt nye skridsikre måtter til badebroen. Der lægges en bred gangbane ud […]

Læs mere

Kære trofaste brugere af badebroen. Økonomi Tak til alle brugere for indbetaling af kontingent – enkeltpersoner 100 kr., familier 200 kr. og mindre grupper 500 kr., som indbetales på MobilePay 60665. Aldrig har støtten været så stor, skønsmæssigt har mindst 800 brugere indtil nu indbetalt det årlige kontingent til broen. Kontingentet betaler det nye badehus […]

Læs mere