Skovshoved Badebrolaug

Øresunds smukkeste badebro

Badehusene er nu sat i stand, de er rettet op, defekte brædder er udskiftet, og alt er malet. Pengene (kr. 36.125) er godt givet ud. Husene kræver stadig vedligeholdelse; de bruges flittigt og de slides også dagligt af vejr og vind. I budgettet har badehusene altid 1. prioritet. Vi har rengøring i badehusene 2 gange […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget Hermed følger referatet af den årlige generalforsamling afholdt søndag den 23. april 2023 ved badehusene. Skovshoved Badebrolaug CVR 3871 1393 7 medlemmer var mødt frem i regnen. Fra bestyrelsen deltog kasserer Peter Bagger. Oldermand Shirley Damgård var forhindret, i hendes sted mødte Frede Damgård. 1. Valg af ordstyrer Bent Jespersen blev […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget Skovshoved Badebrolaug afholder generalforsamling søndag den 23. april 2023 kl. 11.00 ved badehusene. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. Dagsordenen omfatter: Valg af ordstyrer Oldermandens mundtlige beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan ses her Budget og forslag til kontingent. Vi foreslår, […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget Godt nytår til alle brugere af badebroen og stor tak til alle som i det forgangne år har bidraget til badebroens økonomi. Herunder kan I læse en gennemgang af badebroens regnskab for 2022, og I kan se selve regnskabet her. Indtægter: I 2022 havde badebroen indtægter på i alt kr. 98.750,75 […]

Læs mere