Forfatter: Peter Bagger

Kære medlemmer af Badebrolauget Badebroen glæder sig over hver eneste indbetaling af kontingent. I løbet af årets første 5 måneder har skønsmæssigt 393 brugere indbetalt kr. 16.451,77 i kontingent. I samme periode sidste år indbetalte skønsmæssigt 486 brugere kr. 36.500 i kontingent. Og i hele 2021 indbetalte skønsmæssigt 1346 brugere formidable kr. 97.560 i kontingent, […]

Læs mere

Kære brugere af Badebroen Vi er blevet gjort opmærksom på et stort sikkerhedsproblem: Det er meget vanskeligt – for ikke at sige umuligt – at bjærge en tilskadekommet person fra vandet og op på broen. Vi er gået i gang med at konstruere en løsning, som naturligvis vil blive installeret hurtigst muligt. De bedste hilsner […]

Læs mere

Kære medlemmer af Badebrolauget Skovshoved Badebrolaug afholder generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18.30 ved badehusene. Dagsorden er, i henhold til vedtægterne, som følger: Valg af ordstyrer Oldermandens mundtlige beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan ses her Budget og forslag til kontingent. Vi foreslår, at kontingentet er uændret. Dvs. 100 kr. for enkeltperson, […]

Læs mere