Kategori: Forside

Skovshoved Sogns Badebro – den rigtige badebro på havnens sydlige mole 🙂 – er solidt forankret i lokalsamfundet. Den bakkes op af brugerne, hvoraf mange føler medansvar og medejerskab og støtter driften med et beskedent frivilligt kontingent, og af Gentofte Kommune og af havnens folk, som hjælper os rigtig meget. Broen er til fri afbenyttelse, […]

Læs mere

Referat fra Skovshoved Sogns Badebrolaugs generalforsamling torsdag den 2. maj klokken 11:00 på badebroen Til stede var 18 personer heraf 4 fra bestyrelsen nemlig oldermand Shirley Damgaard, kasserer Peter Bagger, sekretær Lene Tilling og frisvømmer Frede Damgaard foruden laugets revisor Bent Jespersen. Dagsorden Valg af dirigent: Revisor Bent Jespersen. Valg af referent: Kasserer Peter Bagger. […]

Læs mere

Skovshoved Sogns Badebrolaug afholder generalforsamling torsdag den 2. maj klokken 11:00 på badebroen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Oldermandens beretning 4. Regnskab for 2018 5. Forslag til budget og kontingent for 2019 6. Valg til bestyrelse – Den nuværende bestyrelse genopstiller 7. Valg af revisor. – Den nuværende revisor Bent Jespersen […]

Læs mere