Kære medlemmer af Badebrolauget

Godt nytår til alle brugere af badebroen og stor tak til alle som i det forgangne år har bidraget til badebroens økonomi. Herunder kan I læse en gennemgang af badebroens regnskab for 2022, og I kan se selve regnskabet her.

Indtægter:

 • I 2022 havde badebroen indtægter på i alt kr. 98.750,75
 • Heraf udgjorde gaver kr. 850 og de frivillige indbetalinger af kontingent kr. 98.400,00
 • Sidstnævnte skal dog korrigeres med kr. -499,75, fordi enkelte af ukendte årsager indbetalte for lidt eksempelvis for en familie, ved at indbetalte kr. 150 i stedet for kr. 200.
 • Kontingentindbetalingerne svarer til ca. 1.278 medlemmer (366 enkeltpersoner, 294 familier på hver 3 personer og 6 mindre grupper på hver 5 personer)

Udgifter:

 • Udgifterne var i alt kr. 84.318,27
 • Vi brugte især penge på LED lys under broen og i badehusene (kr. 43.875,00), til rengøring (kr. 14.432,03) og til hjemmesiden (7.423,03)
 • Det sidste dækker over en reorganisering af hjemmesiden for at sikre, at alle abonnenter modtager nyhedsbrevet

Kassebeholdning og kommende udgifter:

 • Vi starter 2023 med en kassebeholdning på kr. 45.187,66, som dog hurtigt får ben at gå på
 • Vi har således netop betalt en ekstra elektrikerregning på kr. 9.508,10 for lysdæmpning i badehusene
 • Værftet er ved at renovere de 2 ældste badehuse
 • og så sparer vi jo sammen til en ny badeponton (den gamle gik under i en efterårsstorm), som gerne skulle søsættes primo juni.

Årets generalforsamling afholdes søndag den 23. april kl. 11 ved broen. Indkaldelsen vedlagt formandens beretning, regnskab og vedtægter kundgøres ved opslag i badehusene og udsendes til abonnenter af nyhedsbrevet senest 3 uger forinden. Vi ser frem til at se jer.

Med ønsker om et rigtig godt nyt badeår.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger