Tilføjelse: Lyset i badehusene er desværre ikke blevet, som vi ønskede og håbede. Vi er derfor i kontakt med elektrikeren om at få det lavet om, så det kan blive et diskret orienteringslys.

Kære medlemmer af Badebrolauget

Vi er glade for at kunne dele med jer, at der nu er installeret LED-lys under broen til glæde og gavn for de, som bader i mørke. Lyset er tilsluttet havnens belysning, dvs. det tænder og slukker sammen med havnens belysning. Der kommer også et diskret orienteringslys i badehusene i form af LED-lamper, som kaster lyset ned langs sidevæggene. Orienteringslyset er tilsluttet en bevægelsessensor og vil ligeledes følge havnens lys, således at det kun kan aktiveres, når havnens lys er tændt.

Belysningen på broen og i badehusene er betalt af medlemskontingenterne. Prisen beløber sig til i alt til kr. 43.875, og arbejdet udføres af havnens sædvanlige elektriker Jim Bang-Møller, Aut. El-installatør, Villabyernes El-service A/S.

Billederne er taget af Cay Brøndum, som har skabt badebroens vignet. Cay omtaler badebroen som Øresunds smukkeste badebro – nu også i mørke. Vi kan kun opfordre alle til at lægge aftenturen forbi badebroen for at se, hvor flot den tager sig ud med det nye lys.

Udover den nye belysning, vil I også lægge mærke til den nye tavle ved badebroen, hvor man kan holde sig opdateret om vandkvaliteten. Denne er opsat af kommunen/Havnen.

Bestyrelsen ønsker jer alle god jul og godt nyt badeår.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger