Kære brugere af Badebroen

Vi bringer en efterlysning fra Christa, der har mistet en guldkæde med vedhæng den 9. oktober:

“Kære badende
Idag d 9 oktober har jeg tabt en guldkæde med vedhæng: en blomst samt kodevedhæng med min familieS initialer: r, i, s og g. Håber meget at der er nogen der har fundet den, da det er min afdøde mors smykke. Jeg kan kontaktes på: 5058 3035. Bh Christa”.

Vi håber meget, at nogen har fundet Christas smykke, så hun kan få det tilbage.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger