Kære brugere af Badebroen

Vi bringer denne lille besked fra Rikke med håbet om, at nogen har fundet hendes smykke.

Hej alle. Efter badning i dag 25/6 2022 har jeg desværre glemt et lille guldhjerte i guldkæde, som jeg lagde på kanten ovenover bænken i det midterste badehus kl. ca. 12:30 – har været tilbage for at hente – men det er væk.. :-(. Har nogle mon fundet det? Ring meget gerne til mig

– Rikke

Har I fundet Rikkes smykke, må I meget gerne kontakte Badebrolauget via kommentarfeltet eller kontaktformularen her.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger