Kære brugere af Badebroen

Vi er blevet gjort opmærksom på et stort sikkerhedsproblem: Det er meget vanskeligt – for ikke at sige umuligt – at bjærge en tilskadekommet person fra vandet og op på broen. Vi er gået i gang med at konstruere en løsning, som naturligvis vil blive installeret hurtigst muligt.

De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger