Kære medlemmer af Badebrolauget
Skovshoved Badebrolaug afholder generalforsamling tirsdag den 29. marts 2022 kl. 18.30 ved badehusene. Dagsorden er, i henhold til vedtægterne, som følger:
  1. Valg af ordstyrer
  2. Oldermandens mundtlige beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kan ses her
  4. Budget og forslag til kontingent. Vi foreslår, at kontingentet er uændret. Dvs. 100 kr. for enkeltperson, 200 kr. for en familie og 500 kr. for mindre grupper
  5. Valg af mindst 2 medlemmer til bestyrelse. Vi foreslår, at oldermand Shirley Damgård og kasserer Peter Bagger genvælges
  6. Valg af revisor. Vi foreslår, at Bent Jespersen genvælges
  7. Behandling af indkomne forslag. Forslag til nye vedtægter kan ses her
  8. Evt.
Vi glæder os til at se jer til generalforsamling ved badehusene.
De bedste hilsner
Skovshoved Sogns Badebrolaug
Oldermand Shirley Damgaard og kasserer Peter Bagger