Skovshoved Sogns Badebro – den rigtige badebro på havnens sydlige mole 🙂 – er solidt forankret i lokalsamfundet. Den bakkes op af brugerne, hvoraf mange føler medansvar og medejerskab og støtter driften med et beskedent frivilligt kontingent, og af Gentofte Kommune og af havnens folk, som hjælper os rigtig meget. Broen er til fri afbenyttelse, hvad enten man betaler kontingent eller ej, men kun medlemmerne bader med rank ryg og god samvittighed. Således kan alle se, hvem der betaler kontingent!

Det beskedne kontingent er i skrivende stund kr. 100 for en enkeltperson, kr. 200 for en familie og kr. 500 for en mindre gruppe. Kontingentet betaler for den almindelige vedligeholdelse. Det har ydermere betalt for pontonen, for tæppet på broen og ikke mindst for de 2 badehuse. Stor tak til alle kontingentbetalere, som i 2019 til dato har indbetalt i alt kr. 44.353,50. Således har det været muligt at betale sidste rate på det sydlige badehus næsten et halvt år før end forventet. I skrivende stund har vi næsten kr. 10.000 på kontoen, som er mere end rigeligt til betale for pontonens optagning i løbet af oktober. I budgettet for 2020 forventer vi en kontingentindbetaling af samme størrelsesorden, som blandt andet skal betale for en tiltrængt renovering af det gamle, nordlige badehus.

Saunasagen er afsluttet for badebrolaugets vedkommende, så hvis der skal gang i saunaen, skal interesserede selv oprette et saunalaug til at stå for driften. Der er skabt basis for en god aftale med Gentofte Kommune, som blandt andet indebærer, at saunaen bliver laugets ejendom i løbet af 3 år, og kommunen stiller ikke krav om startkapital. Vi har udsendt en orientering vedlagt budget og forslag til love til alle interesserede og bedt ildsjælene i blandt dem om at bringe sagen videre. Hvis ingen tager det nødvendige initiativ, falder sagen.

Med venlig hilsen bestyrelsen