Skovshoved Sogns Badebrolaug afholder generalforsamling

torsdag den 2. maj klokken 11:00 på badebroen

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Oldermandens beretning

4. Regnskab for 2018

5. Forslag til budget og kontingent for 2019

6. Valg til bestyrelse

– Den nuværende bestyrelse genopstiller

7. Valg af revisor.

– Den nuværende revisor Bent Jespersen genopstiller

8. Behandling af indkomne forslag

9. Det gamle badehus renoveres (fremsat af bestyrelsen)

10. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen bedes fremsendt pr. mail senest den 22. april 2019

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skovshoved Sogns Badebrolaug

www.skovshovedbadebro.dk

”betal dit kontingent i dag og bad med rank ryg i morgen ”