Kære brugere af Skovshoved Badebro. Efteråret har meldt sin ankomst, badevandet er i dag 14°C. Snart tages pontonen på land -nu er det vinterbadernes tur.

 

Indførelsen af MobilPay har været en kæmpe succes. Aldrig har vi haft så mange betalende medlemmer. De der endnu ikke har betalt for det årlige medlemskab, kan dog stadig gøre dette på MobilePay-nummeret: 60665

—-

Vi har alle dage haft et forbilledligt godt samarbejde med havnens folk, som hjælper os i stort og småt. Nye tiltag skal naturligvis godkendes af havnefoged Jesper Tjott, som jo har ansvaret for havnens drift og sikkerhed. I nærmeste fremtid skal vi mødes med Jesper Tjott for at undersøge mulighederne for at udvikle vores badebro-koncept. Det drejer sig både om brugernes ønsker og om bestyrelsens ideer. Nogle af ønskerne er formentlig problematiske, men hvor der er en vilje, er der også en vej. Følgende har første prioritet:

 

  1. Badehus nr. 2.
  2. Skiltning med oplysning om bl.a. MobilPay.
  3. Undersøgelse for pæleorm.
  4. Krog til hunde, så hundene ikke slæbes med ud på broen.
  5. Fødder under badehuset med henblik på udluftning under huset for at forebygge råd.
  6. Reparation af dækket efter vandalismen Nytårsaften 2017, havnens folk har lovet at foretage reparationen.
  7. Afspærring af broen Nytårsaften 2018 – rettidig omhu

 

Ydermere vil vi diskutere

 

  1. Sauna er en gammel ide og vel at mærke uden venteliste.
  2. Bruser, som især efterlyses af morgenbaderne.
  3. Lys på/under badebroen til benefice for de, som bader før solopgang eller efter solnedgang.

 

/Badebrolauget