Skovshoved Sogns Nyhedsbrev 2018 – Opdateret (Nu med Mobilepay)

Kære trofaste medlemmer,

Vi i badebrolauget beklager den seneste udsendelse af Nyhedsbrevet 2018.

Skulle du tidligere have modtaget et nyhedsbrev 2018, skal du se bort fra dette, da det var en fejludsendelse med ikke senest opdaterede data.

Hermed det gældende Nyhedsbrev 2018.

Sommeren 2018 vil gå over i historien.

Med maj temperaturer på 25 plus, har vi alle flittigt nydt badebroens lyksaligheder.

At de badende på badebroen også LANGT overstiger vores betalende medlemmer, kan vi hurtigt konstatere. Det er dejligt, at broen giver så mange gode og glade bade oplevelser, Men det ville også være glædeligt, hvis antallet af brugere i højere grad, afspejler antallet af betalende medlemmer.

Mange tror fejlagtigt at vores badebro er et kommunalt initiativ, som finansieres over skatterne. Det er den ikke!

Vores badebro er funderet i lokalsamfundet. Herunder den almindelige vedligeholdelse og nyanskaffelser, så som ponton, badehus og tæppet på badebroen.

Der betales således alene af de brugere, som giver et beskedent frivilligt årligt kontingent på

 

Kr. 50 for enlige, kr. 100 for familier, kr. 250 for foreninger

 

Og I betalende medlemmer påtager jer medejerskab og medansvar.

Hjælp os derfor gerne med at skaffe flere medlemmer. Hvis lejlighed byder sig, forklar gerne jeres badekammerater, at fundamentet for badebroens eksistens og drift, er baseret på at brugerne betaler det beskedne kontingent.

Vi har bl.a. Planer om yderligere et badehus, og da vi ved at broen også er til stor glæde for vinterbader pusler vi lidt  med et saunaprojekt – uden venteliste vel at mærke.

Vi opfordrer alle brugere til at blive medlem. Betal dit kontingent til foreningens konto i

 

Den Danske Bank Reg.Nr. 1551, kontoen. 3299147

Eller direkte via vores nye MobilePay nummer:

60665

– Kun sammen kan vi sikre en smuk badebro mange år frem –

Så kan du – ligesom jeg- bade med rank ryg og god samvittighed

Når du har betalt det beskedne beløb, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev via vores hjemmeside: www.skovshovedbadebro.dk. Spred budskabet 🙂

Badebrolauget ønske jer alle en herlig sommer og mange glade svømmeture ved Skovshoved Sogns Badebro. Tak for jeres opbakning og tilbagemeldinger. HUSK at badning fra badebroen altid er på eget ansvar.

 

 

Mange sommer hilsner

Skovshoved Sogns Badebro

 

Oldermand: Shirley Kis Damgaard – 32323687

Frisvømmer: Niels Bagger

Frisvømmer: Frede Damgaard

Frisvømmer/IT: Simon Melbye

Kasserer: Peter Bagger

Sekretær: Lene Tilling

www.skovshovedbadebro.dk