Ikke kun er en ny badesæson ved Skovshoved Sogns nye badebro i fuld gang, men der er også nye tanker og tiltag, som vi i badebrolauget gerne vil dele med vore trofaste medlemmer.

 

Fremover udsendes nyhedsbrevet kun pr. mail. Da porto-omkostningerne ved udsendelse af årets nyheds-brev er blevet meget høje, er det i år sidste gang, vi udsender nyhedsbrevet pr. post. Tilmeld jer i stedet nyhedsbrevet inde på vores hjemmeside: www.skovshovedbadebro.dk, hvor I også kan finde løbende nyheder. Nyhedsbrevet opslås også i badehuset.

 

Betal dit kontingent i dag og bad med rank ryg og god samvittighed i morgen.

 

Indbetalingerne er hele fundamentet for badebroens drift. Vi opfordrer alle badende til at blive medlem! Bade-brolauget undersøger muligheden for evt. fremtidig betaling med mobile pay.

 


Enkeltperson: 50 kr.   Familie: 100 kr. Firma/Institution: 250 kr.  Pengegaver: MANGE TAK

Betal via bank: Reg. nr. 1551 konto nr. 3299147


 

Pontonen. Pontonen, som er et stort aktiv, ikke mindst for børn og unge, blev desværre taget af stormen og knust til ubrugelighed. En ny er bestilt og vi håber, den kan blive søsat snarest i denne badesæson.

 

Badehuset. Efter graffiti vandalisme er badehuset nu rengjort og malet udvendigt og indvendigt. Badebrolauget har egenhændigt stået for dette arbejde, for at holde omkostningerne nede. Ønsket om et ekstra badehus er udskudt til næste år på grund af ekstra udgifter til pontonen.

 

Belægning på broen. Det nye tysk producerede tæppe-produkt er ikke bare mere skridsikkert men også mere æstetisk i farve og materiale, i hvert fald efter badebrolaugets mening, vi håber, I er enige!

 

Trappetrinene. Vi har dog stadig en udfordring med at skridsikre belægningen på trappetrinene. Det er en større opgave, som indebærer afmontering af begge trapper. Vi vil inden vinteren igen er over os montere samme belægning på trappetrinene og reetablere det manglende trappetrin. Indtil da: Pas på trinene kan være glatte.

 

Sauna projekt. Da vi ved, at der er stor efterspørgsel og ventelister til de to nærliggende sauna anlæg, har vi i badebrolauget talt om at undersøge muligheden for også at etablere en sauna også ved Skovshoved Sogns Badebro. Når projektet er klarere vender vi tilbage til jer.

 


www.skovshovedbadebro.dk. For mere information om badebroen benyt vores hjemmeside. Henvis også gerne nye potentielle medlemmer hertil.


 

Om Skovshoved Sogns Badebrolaug. Badebrolauget ledes af en frivillig, ulønnet bestyrelse, som også i fremtiden står for driften og administrerer badebroen i et uformelt samarbejde med Gentofte Kommune. Vi er ansvarlige for de dele af den almindelige vedligeholdelse, som kan klares indenfor badebrolaugets budget. Gentofte Kommune støtter økonomisk i de tilfælde, hvor større investering-er bliver nødvendige. Skovshoved havns ansatte hjælper og støtter også med vedligeholdelsen.

 

Badebrolauget ønsker jer alle en herlig sommer og mange glade svømmeture ved Skovshoved Sogns Badebro. Tak for jeres opbakning og tilbagemeldinger. HUSK at badning fra badebroen er på eget ansvar.

 

Skovshoved Sogns Badebro

 

Oldermand: Shirley Kis Damgaard – 32323687

Frisvømmer: Niels Bagger   Frisvømmer: Frede Damgaard

Frisvømmer/IT: Simon Melbye   Kasserer: Peter Bagger Sekretær: Lene Tilling

www.skovshovedbadebro.dk