Nedenstående meddelelse er fra Nordvand og vedrører udledning af spildevand i Øresund i hele Marts måned.


 

Kære alle

Vi skriver til jer i jeres egenskab af repræsentanter for vandsportsforeninger og badeklubber langs Øresund i Gentofte Kommune. Vi håber, I vil formidle nedenstående videre til jeres medlemmer – eventuelt ved brug af det opslag, som er vedhæftet denne mail.

Primo marts vil Nordvands pumpestation på Skovshoved Havn midlertidigt udlede spildevand i Øresund. Det sker 1,6 kilometer fra kysten i en periode på op til fire uger.

Udledningen sker, da Lynetteledningen midlertidigt skal lukkes for at blive omlagt ud for Tuborg Syd-grunden i Hellerup, hvor Danica Ejendomme bygger boliger. Lynetteledningen er en spildevandsledning, der ligger i Øresund, og som leder spildevand til renseanlægget Lynetten på Amager. I forbindelse med omlægningen etableres en såkaldt kontraventil, der forebygger udløb af spildevand ved brud på ledningen fremadrettet.

Mens udledningen finder sted ud for Skovshoved Havn, vil spildevandet blive mekanisk renset, så udledningen til Øresund begrænses mest muligt. Det materiale, der opfanges, vil blive samlet i en container på Skovshoved Havn og transporteret bort med lastbil to gange dagligt. Containeren vil blive placeret i et telt for at reducere eventuelle lugtgener. Når udledningen er afsluttet, vil der blive udtaget vandprøver for at sikre, at vandkvaliteten er tilfredsstillende.

Natur og Miljø, Gentofte Kommune, vurderer, at udledning til Øresund er den eneste reelle mulighed, mens Lynetteledningen bliver flyttet, og at det er miljømæssigt forsvarligt, da vandudskiftningen i Øresund er stor, og spildevandet derfor bliver kraftigt fortyndet.

 

Hvad betyder det for badende og vandsportsudøvere? Strøm- og vindforhold har afgørende betydning for, om udledningen 1,6 kilometer fra land midlertidigt vil påvirke badevandet langs kysten. Vi opfordrer til, at I følger badevandskvaliteten på www.badevand.dk og ikke bader, hvis der er markeret med rødt flag.

Hvis I tilmelder jer vores sms-service på www.nordvand.dk/badevand, vil I modtage en besked, når udledningen begynder og slutter. I kan læse mere om flytning af Lynetteledningen på www.nordvand.dk og om Tuborg Syd-byggeriet på www.tuborg-syd.dk.

Vi beklager de gener, I kan opleve som følge af den midlertidige udledning. Vi har tilrettelagt arbejdet, så det er til mindst mulig gene og håber på jeres forståelse. Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig.

 

Med venlig hilsen

 

Anja Friis-Christensen

 

Plan & Projekt Planlægger – Afløb og klimatilpasning