Forfatter: skovshovedbadebro

Kære medlemmer af Skovshoved Sogns Badebrolaug. Badebroen er desværre lukket, fordi trinene på trapperne er ædt op af pæleorm, dvs. det er farligt at gå i vandet fra badebroen. Nye trin er heldigvis allerede bestilt, men altså endnu ikke leveret. De monteres snarest belejligt af en dykker, og broen forventes at åbne igen om ca. […]

Læs mere

På foranledning af flere henvendelser fra vores trofaste brugere af badebroen, har vi valgt at opdatere vores ordensreglement. Ordensreglementet vil ligeledes være opsat i badehusene tilknyttet badebroen.   Reglement for Skovshoved Badebro –          Al badning foregår på eget ansvar –          Solbadning på broen er ikke tilladt –          Vis hensyn –          Pas på de små og de ældre –          Ryd op […]

Læs mere

Skovshoved Sogns Badebro – den rigtige badebro på havnens sydlige mole 🙂 – er solidt forankret i lokalsamfundet. Den bakkes op af brugerne, hvoraf mange føler medansvar og medejerskab og støtter driften med et beskedent frivilligt kontingent, og af Gentofte Kommune og af havnens folk, som hjælper os rigtig meget. Broen er til fri afbenyttelse, […]

Læs mere

Referat fra Skovshoved Sogns Badebrolaugs generalforsamling torsdag den 2. maj klokken 11:00 på badebroen Til stede var 18 personer heraf 4 fra bestyrelsen nemlig oldermand Shirley Damgaard, kasserer Peter Bagger, sekretær Lene Tilling og frisvømmer Frede Damgaard foruden laugets revisor Bent Jespersen. Dagsorden Valg af dirigent: Revisor Bent Jespersen. Valg af referent: Kasserer Peter Bagger. […]

Læs mere