Skovshoved Sogns Badebrolaug

www.skovshovedbadebro.dk

 

Kære trofaste medlemmer,

 

2020 vil gå over i historien som Covid-19 året. Pandemien sætter snævre grænser for den personlige udfoldelse – holde afstand, ikke røre, hoste i ærmet osv. – og det vil givetvis sætte sit præg på adfærden på badebroen i den kommende tid. Af samme grund har vi aflyst årets generalforsamling, årets regnskab ses nedenfor.

Men badebroen, pontonen og badehusene skal stadigvæk vedligeholdes. Aktuelt er vi ved at renovere det ældste af badehusene. Noget af træværket skal udskiftes og huset skal males. Arbejdet udføres af værftet, og vi har budgetteret med en udgift på kr. 40.000.

Mange tror fejlagtigt, at vores badebro er et kommunalt initiativ. Det er den ikke! Vores badebro er funderet i lokalsamfundet. Den almindelige vedligeholdelse og nyanskaffelser som ponton og badehuse betales således alene af medlemmerne, dvs. de brugere som qua et beskedent frivilligt årligt kontingent på kr. 100 for enlige, kr. 200 for familier og kr. 500 for mindre grupper påtager sig medejerskab og medansvar. Sikkerheden på badebroen og hvad dertil hører er kommunens ansvar.

——–

Hjælp os derfor med at skaffe flere medlemmer. Hvis lejlighed byder sig, spørg jeres badekammerater, og forklar dem i givet fald, at vores badebro drives af brugerne, og at kontingentet er hele fundamentet for badebroens drift. Vi opfordrer alle brugere til at blive medlem! Betal dit kontingent på MobilePay 60665 eller til foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 1551, kontonr. 329 9147, så kan du bade med rank ryg og god samvittighed.

——–

Venlige hilsner fra

 

Skovshoved Sogns Badebrolaug

 

 

DET REVIDEREDE REGNSKAB FOR SKOVSHOVED SOGNS BADEBROLAUG FOR ÅRET 2019

 

IND

 

60.150,00

·         Kontingenter

59.700

 

·         Gaver

450

 

 

 

 

UD

 

-93.000,63

·         Ponton

0

 

·         Bankgebyr

-225

 

·         MobilePay-gebyr

-217

 

·         Bestyrelsesmøde

-262

 

·         Hjemmeside

-1582

 

·         Julegaver

-800

 

·         Badehus nr. 2

-89.945

 

 

 

 

 

 

 

OVERSKUD

 

-32.850,63

 

 

 

EGENKAPITAL 31/12 2019

 

23.014,60

·         Egenkapital 1/1 2019

55.865,23

 

·         Overskud 2019

-32.850,63