Med en alternativ løsning kan man nu benytte en midlertidig stige placeret på sydsiden af molen. Vi må dog bede vores medlemmer og resterende brugere om at være ekstra agtpågivende! Den midlertidige trappe er uden belægning og med smallere trin.