Til badebroens brugere.

  • Pontonen søsættes i løbet af denne uge dvs. uge 25.
  • Den nordlige trappe er lukket, fordi et defekt trin udgør en sikkerhedsrisiko. Trappen har gennem længere tid manglet det nederste trin. Nu er det tredje trin fra neden også knækket, men det på en måde, så et mindre barns ben kan komme i klemme. Derfor er broen afspærret med rød-hvid tape. Havnens personale har venligt påtaget sig at reparere trinet, hvilket vil ske snarest muligt, dvs. når vejr og bølgegang tillader det.

Pas på jer selv når I bader.

Med venlig hilsen

Badebrolauget