Referat fra

Skovshoved Sogns Badebrolaugs generalforsamling

torsdag den 2. maj klokken 11:00 på badebroen

Til stede var 18 personer heraf 4 fra bestyrelsen nemlig oldermand Shirley Damgaard, kasserer Peter Bagger, sekretær Lene Tilling og frisvømmer Frede Damgaard foruden laugets revisor Bent Jespersen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent: Revisor Bent Jespersen.
 2. Valg af referent: Kasserer Peter Bagger.
 3. Oldermandens beretning:

Velkommen til stiftende generalforsamling i foreningen Skovshoved Sogns Badebrolaug. På samme måde og i samme ånd som vi altid har drevet badebroen – nemlig keep it simple – har vi valgt at afholde generalforsamlingen under uformelle omstændigheder i vores nye badehus med udsigt til badebroen.
For 24 år siden samledes en række skovsere på Skovshoved Hotel for at stifte Skovshoved Sogns Badebrolaug, og kort efter var badebroen en realitet. De sidste 15 år har det nuværende laug ståetfor driften i et uformelt og konstruktivt samarbejde med Gentofte Kommune og især havnes folk.

I det forløbne år har vi oprettet os som forening med CVR-nummer, bestyrelse, regnskab, budget og generalforsamling osv. Det er forudsætningen, hvis vi vil ansøge fonde om tilskud til broens udvikling. Det daglige arbejde i lauget forbliver uændret, ligesom vi stadig kalder os Skovshoved Sogns Badebrolaug.

Indførelse af Mobile Pay har været en stor succes. Medlemstallet er fordoblet og kassebeholdningen er vokset tilsvarende, dvs. mange flere bader med rank ryg og god samvittighed. Pengene vil blive investeret i et badehus nr. 2 og i reparation af den nordlige trappe.

Vi modtager meget gerne gode ideer fra medlemmerne. Gummibåndene på gelænderne blev f.eks. foreslået af et engageret medlem.
Tak fordi I kom, og tak fordi I lyttede.

4. Regnskabet for 2018 blev godkendt
5. Forslaget til budget for 2020 – og kontingent for 2019 blev godkendt. Det årlige kontingent udgør herefter
 • 100 for en enkelt person
 • 200 for en familie
 • 500 for en klub
 1. Valg til bestyrelse. Den nuværende bestyrelse blev genvalgt. Bestyrelsens sammensætning fremgår af hjemmesiden www.skovshovedbadebro.dk.
 2. Valg af revisor: Den nuværende revisor Bent Jespersen blev genvalgt.
 3. Behandling af indkomne forslag: Man vedtog at lade værftet foretage et grundigt eftersyn og evt. reparation af det gamle badehus snarest belejligt.
 4. Eventuelt:
 • Der opsættes en opslagstavle i det nye badehus magen til opslagstavlen i det gamle badehus.
 • Der opsættes et vejrbestandigt skilt på broen/gelænderet med information om kontingent
 • Bestyrelsen spørger havnefogeden, om der er mulighed for østvendte bænke omkring badehusene.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skovshoved Sogns Badebrolaug

www.skovshovedbadebro.dk

 

”betal dit kontingent i dag og bad med rank ryg i morgen”